مرمريت درشت بلور، سفيد يا خاكستری روشن تا كرم را اصطلاحاً "سنگ چينی" می‌نامند. در تقسيم بندی علمی سنگ‌های چينی در گروه دگرگونی از انواع سنگ‌های تزئينی قرار می‌گيرند. مناطق دارای پتانسيل ذخاير سنگ چينی در کشور، مناطقی است که سنگ‌های دگرگونه پر کامبرين پالئوزويک گسترش دارد، که در اين ميان محور سنندج کهنوج بيشترين پتانسيل ذخاير سنگ چيني ذخاير سنگ چينی از بالاترين ميزان ذخيره قطعی بعد از گرانيت و مرمريت در ايران برخوردار هستند.

ویژگی‌های تراورتن:

  • سنگ چینی از لحاظ جذب آب و چسبندگی دوغاب بین گرانیت و تراورتن است
  • استفاده از سنگ چینی برای نما و فضای خارجی کاملاً فنی و صحیح است
  • اغلب دارای بلورهای درشت است
sDanesh 3