معدن سنگ تراورتن

TravertineMine 1

 

معدن سنگ تراورتن نفیس از سال ۱۳۹۱ در حال فعالیت می‌باشد که تا کنون نیز در حال فعالیت است و با بالا‌ترین

روش روز دنیا در حال استخراج هستیم و در سدد بالا بردن بهره وری صنعت سنگ و فراوری سنگ تراورتن هستیم.