سنگ را صبورانه انتخاب کنید

در کوچه یا خیابان که قدم می‌زنی‌، مجذوب سنگ‌هایی می‌شوی که جلوه زیبایی به نمای بیرونی یک بنا بخشیده و همانند لباسی فاخر بر تن یک ساختمان خودنمایی

مطالعه سنگ‌های تزئینی با نگاهی به مرمرها

سنگ‌هائی که از کلسیت یا دولومیت خالص تشکیل شده‌اند دگرگون شده و با تبلور مجدد همین کانی‌ها به مرمر تبدیل می‌شود.

تاریخچه سنگ‌های تزیینی

سنگ ساختمانی تاریخچه سنگ یکی از ابتدایی‌ترین مصالح ساختمانی است که انسان برای ساختن ابزار و پناهگاه‌ها و رفع نیاز خود استفاده کرده است. دوره‌های کهن